ประโยชน์ของ Network Automation

ประโยชน์ของ Network Automation

ระบบเครือข่ายอัตโนมัติเป็นกระบวนการอัตโนมัติในการกำหนดค่าการจัดการการทดสอบการใช้งานและการดำเนินงานของอุปกรณ์ทางกายภาพและเสมือนภายในเครือข่าย งานและหน้าที่ของเครือข่ายทุกวันจะทำโดยอัตโนมัติ องค์กรขนาดใหญ่ผู้ให้บริการและองค์กรต่างๆสามารถใช้ระบบเครือข่ายอัตโนมัติเพื่อควบคุมและจัดการกระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ และปรับปรุงความพร้อมให้บริการของเครือข่าย

วันนี้เครือข่ายมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานต่อไปนี้:

การค้นพบ topologies
จัดการแบนด์วิดท์และหาเส้นทางที่รวดเร็วเพื่อใช้เส้นทางคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด
ทำการวิเคราะห์สาเหตุ
การอ%